Ovatonde op Van Heemstraweg Weurt

Foto:

WEURT – In 2014 wordt de Van Heemstraweg in Weurt aangepast. De gemeente neemt
in samenwerking met Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen
maatregelen voor veiliger (fiets)verkeer op deze weg. Met name de oversteeksituaties worden verbeterd.Drie grote wijzigingen

Aanleg rotonde Van Heemstraweg – Postkantoorstraat
De verkeerslichten op dit punt zijn sterk verouderd en de situatie is onveilig voor fietsers. Door de aanleg van een rotonde (in ovale vorm) wordt het autoverkeer geremd en krijgen fietsers voorrang. Ook worden de fietspaden aan de oostkant van dit punt vrijliggend gemaakt. De aanleg van deze rotonde is gelijk een kans om de dorpsdelen Weurt Noord en Zuid beter met elkaar te verbinden.
 
Verkeerslichten oversteek Jonkerstraat

De oversteeklocatie bij de Jonkerstraat wordt belangrijker door de komst van een nieuwe multifunctionele accommodatie. Om het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger te maken, worden hier verkeerslichten geplaatst. Ook komt er meer opstelruimte voor degene die willen oversteken.
 
Aanpassing bebouwde komgrenzen
De bebouwde komgrenzen worden aangepast om bromfietsers veilig naar de rijbaan te begeleiden. De weg aan de westkant van Weurt krijgt ook een betere vorm als 50km-weg met vrijliggende fietspaden.
 
Ontwerpschets
Er is een eerste ontwerpschets gemaakt. Deze ziet u hieronder afgebeeld. Dit is nog geen definitief plan. Samen met omwonenden gaat de gemeente kijken hoe ze de details van het project gaan invullen. Meer hierover leest u bij ‘Vervolg’.

ovatonde-weurt

Vervolg
De gemeente nodigt in de zomer van 2013 omwonenden uit voor een toelichting op het plan. Vanuit dit contact wordt de wijze van samenwerking en betrokkenheid verder ingevuld. In het najaar volgt ook nog een bijeenkomst voor alle inwoners van Weurt. De gemeente probeert dit te koppelen aan de bijeenkomst voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Weurt. Naast de communicatie met betrokkenen start ook de voorbereiding voor de bestemmingsplanwijziging. Dit is de formele procedure om te kunnen komen tot de wegreconstructie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar [email protected]

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl