Waterplezier in de gemeente Beuningen

Beuningen is een waterrijke gemeente, met de Waal en De Groene Heuvels
binnen handbereik. Ook in wijken als de Beuningse Plas is volop water te
vinden. Maar wist u dat alleen het water van De Groene Heuvels
aangewezen is als zwemwater?De gemeente en provincie raden het zwemmen in andere waterpartijen sterk af. Dit water wordt namelijk niet gecontroleerd en is bijvoorbeeld bedoeld als vaarwater, zoals de Beuningse Plas. Ook is de omgeving niet altijd ingericht als een veilige zwemplek.

Waal
Zwemmen in de Waal is niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk. Tussen de kribben kan de stroming met gemak mensen meetrekken met fatale gevolgen. Ook de schepen zorgen voor een sterke stroming en zuiging. Geniet gerust van de prachtige Waalstrandjes, maar ga niet het water in.

Gezondheidsklachten?
Er zijn een aantal klachten waar u last van kunt krijgen na het zwemmen:
–       zwemmersjeuk
–       oorontsteking
–       maagdarmstoornissen
–       huidirritatie (bijvoorbeeld door blauwalg)

Ga met deze klachten altijd even langs uw huisarts. Als u denkt ziek te zijn geworden door zwemmen, geef dit dan ook door aan de GGD Nijmegen, tel. 024-3297297.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over zwemwater in de gemeente Beuningen, neem dan contact op met de wijkcoördinator van de gemeente via tel. 14 024 of [email protected]. In het gemeentehuis ligt ook de folder ‘Zwemwater in Gelderland’ met tips en informatie. Of kijk op www.gelderland.nl/zwemwater.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl