Steunpunt Mantelzorg in Beuningen

Foto:

Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger! U kunt dan gebruikmaken van het Steunpunt Mantelzorg van Perspectief.Als iemand door ziekte, een handicap of ouderdom zorg nodig heeft, dan zijn het vaak de mensen om hem of haar heen die een groot deel van de zorg op zich nemen. Vaak is dat geen bewuste keuze, maar doet u wat er op dat moment nodig is.

Zorgen voor een ander betekent dat uw leven er anders uit gaat zien. Het kan veel voldoening geven, maar er kunnen ook momenten zijn dat er problemen ontstaan waar u niet direct een antwoord op heeft.

Steunpunt Mantelzorg

Een luisterend oor:
soms kan het onder woorden brengen van uw verhaal een steuntje in de rug zijn. Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar u kunt ook samen met anderen uw ervaringen uitwisselen.
Informatie en advies:
de medewerker van het steunpunt kan u informatie en advies geven om de zorg goed te kunnen organiseren en om het vol te houden als mantelzorger. Het steunpunt organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten
en cursussen.
Praktische ondersteuning:
er bestaan verschillende vormen van praktische hulp, variërend van een middag oppas tot vakantieopvang.

Meer info op:  www.stg-perspectief.nl
  > Ouderen > Steunpunt Mantelzorg