Gemeente en bibliotheek gaan verhuizing onderzoeken

Foto:

Tijdens informeel overleg tussen beide partijen is naar voren gekomen dat de huidige locatie van de bibliotheek aan het Mauritsplein in Beuningen in de nabije toekomst waarschijnlijk te groot en te duur is.Bibliotheken hebben te maken met grote veranderingen op het gebied van aanbod van informatie en amusement en met een gewijzigde vraag van het publiek.

Gewijzigde functie
De functie van een bibliotheek om de gewenste informatie beschikbaar te stellen kan steeds meer op andere wijze dan alleen vanuit de vestiging. Zo kunnen klanten digitaal boeken, dvd’s en andere media uitzoeken en reserveren waardoor er minder grote aantallen hiervan in de vestiging aanwezig hoeven te zijn.

Financiën
Naast de veranderende functie spelen ook financiën een rol. Bibliotheek Beuningen is de enige gebruiker van het pand en de huurlasten voor de circa 1100 m2 drukken zwaar op de beschikbare middelen. De inkomsten van de bibliotheek zijn door de bezuinigingen en door minder betalende leden teruggelopen.

Huurinkomsten en alternatieven
Bij het onderzoek wilt de gemeente de vraag meenemen hoe snel de ruimte verhuurd kan worden als de bibliotheek vertrekt. Het pand is eigendom van de gemeente en het mag duidelijk zijn dat mislopen van inkomsten uit verhuur beperkt moeten worden. De bibliotheek in het pand laten zitten en samenwerking met andere partners zoeken om kosten te besparen of extra voorzieningen aan te kunnen bieden zijn daarom ook onderdeel van het onderzoek.

Vraag naar gedrukte boeken blijft
De gemeente zegt dat uit onderzoek gebleken is dat een groot deel van de lezers de voorkeur geeft aan een op papier gedrukt boek. Ook jongeren blijken vaak liever een boek dan een e-reader te lezen. De verwachting is daarom dat gedrukte boeken naast digitale versies blijven bestaan. Ook omdat specifieke groepen zoals ouderen, beginnende lezers en laaggeletterden vaak geen toegang hebben tot digitale middelen. Ook dit wilt de gemeente in het onderzoek meenemen.

De scenario’s uit het onderzoek dienen in oktober 2013 aan het college voorgelegd te worden.