Zorgen over Beuningse huurders

De Nederlandse huursector staat financieel onder druk. Dat heeft
landelijk gevolgen voor huurders en dat heeft ook lokaal haar
doorwerking. Huurders gaan hier op verschillende vlakken last van
krijgen.HuurdersBelang Beuningen (HBB), de huurdersorganisatie voor de
gemeente Beuningen, heeft haar ongerustheid  uitgesproken richting
corporatie Standvast Wonen. Binnenkort is een bespreking gepland om deze
zorgen te bespreken.

Nederlandse woningcorporaties worden zwaar belast door maatregelen van het rijk. Diverse extra belastingen als solidariteitsheffing en verhuurdersheffing drukken zwaar op de begrotingen. Er wordt ingekrompen op personeelsgebied, het onderhoud gaat twee tandjes lager, geplande nieuwbouw gaat de kast in en de huur moet meer op gaan brengen. Ook Standvast Wonen heeft haar beleid op een soortgelijke manier bijgesteld.

HuurdersBelang Beuningen is bezorgd over de gevolgen van deze ontwikkelingen op het niveau van klantenservice en op het onderhoud van het woningbezit binnen de gemeente Beuningen. Daarnaast baart ook de pittige huurverhoging van dit jaar de belangenvereniging zorgen.

Huurverhoging op basis van inkomen
Voorzitter Teddy Vrijmoet: “De huren zijn nu verhoogd op basis van het inkomen. Dat kan tot 6,5 procent verhoging betekenen. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van 2011. Maar hoe staat het met de mensen die sindsdien met AOW zijn gegaan of ontslagen zijn? We blijven aandacht vragen dat dit netjes gerepareerd wordt”. 

Kleinere huurwoningen nodig
Naast deze onderwerpen vraagt HBB aandacht voor de positie van de middeninkomens en voor de aanpassing van het woningbezit. Vrijmoet: “We hebben in de nabije toekomst andere huurwoningen nodig, vooral kleinere. Voor het groeiend aantal alleenstaanden, voor starters. Als die niet nieuw gebouwd worden, moeten bestaande eengezinswoningen verbouwd worden. Daar moet een corporatie, ondanks de crisis, aandacht voor houden”.