Kritische vragen n.a.v. onbezorgde e-mail

Foto:

De gemeente Nijmegen brengt de gemeente Beuningen in verlegenheid door het versturen van informatie naar het e-mailadres van een medewerker dat niet meer in dienst is.De e-mail was bedoeld om de gemeente Beuningen op de hoogte te brengen van het wijzigen van het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens. De mail heeft de gemeente Beuningen niet bereikt en derhalve heeft de gemeente de informatie niet kunnen gebruiken om de gevolgen voor Weurt te overwegen en eventuele zienswijzen tegen het plan in te dienen.

De Kanaalhavens liggen pal aan Weurt en het bestemmingsplan bevat richtlijnen betreffende milieuvergunningen van aangrenzende bedrijven en milieuregels die gelden voor vervoer van gevaarlijke stofffen via het Maas-Waalkanaal.

Woensdagavond 26 juni 2013 is het onderwerp in de Nijmeegse gemeenteraad behandeld. Woensdagochtend hebben de beide gemeenten met spoed ambtelijk overleg over dit onderwerp gehad. De gemeente Beuningen liet daarover weten dat er tijdens dat overleg globaal kennis genomen is van de inhoud van het plan en dat het college van burgemeester en wethouders vaststelden dat een reactie in dit stadium geen invloed  meer heeft op de besluitvorming van de gemeenteraad van Nijmegen.

Kritische vragen
Of er bij eerdere kennisgeving wel een zienswijze ingediend zou zijn door de gemeente Beuningen is niet uit de reactie op te maken. Wethouder Piet de Klein zei eerder wel dat er nauwelijks wijzigingen in het bestemmingsplan zijn. Bij De Gelderlander is te lezen dat  GroenLinksraadslid Dick Zeeman aangekondigd heeft kritische vragen te gaan stellen tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag (2 juli 2013).

U kunt de raadsvergadering live volgen via de website van de gemeente Beuningen.
Ga daarvoor naar beuningen.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeentebestuur.
UPDATE: Kijk bij
http://gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/2-juli/19:30
> punt 3 Vragenuur > vanaf 59:52 minuut.

U kunt ook zelf de toelichting over de behandeling van het raadsvoorstel “Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens.pdf‘ inkijken. Het pdf-bestand is maar liefst 243 pagina’s maar bevat dan ook:
– De toelichting (12 pagina’s)
– Het vastgesteld bestemmingsplan (170 pagina’s)
– Zienswijzennota (49 pagina’s)