Kan ik hulp krijgen?

Foto: verian

De meeste mensen nemen contact op met de gemeente zodra het runnen van het huishouden ze teveel wordt. Via de telefooncentrale van de gemeente komen mensen dan bij de balie ‘Zorg, Werk en Inkomen’ van de gemeente Beuningen uit.Gesprek voor een totaalbeeld
“Het schoonmaken van het huis is vaak het eerste wat niet meer zo goed lukt. Het is best logisch dat inwoners voor dat specifieke probleem bij ons aankloppen. Maar als gemeente gaan we op dat moment graag het gesprek aan om de hele situatie in kaart
te brengen. En dan kom ik in beeld”, zo legt Patricia Dekker uit.

Patricia is klantmanager bij de gemeente Beuningen. Zodra een inwoner zich meldt die nog geen klant is bij de gemeente, gaat Patricia op huisbezoek. “Dit werkt voor beide partijen prettig. De inwoner krijgt ruim de tijd om zijn verhaal te doen en is op zijn gemak in zijn eigen huis. Het voordeel voor mij is dat ik de thuissituatie letterlijk in beeld kan brengen.”

“Stel, iemand geeft aan dat het schoonmaken van het huis niet meer gaat. Dan kijk ik meteen of er andere problemen zijn waar de gemeente een oplossing voor kan bieden. Denk aan een pas voor de Stadsregiotaxi of een douchestoel. En gaat het halen
van de boodschappen nog wel goed? Of is het handig om dat voortaan samen met de buurvrouw te doen of door één van de kinderen?”

Gemeente niet voor alle problemen
Omdat veel van de cliënten wat ouder zijn, zijn de kinderen soms aanwezig bij zo’n huisbezoek. Heel fijn beaamt Patricia, want vaak doen we ook een beroep op hen. “Het is namelijk niet zo dat de gemeente alle problemen gaat oplossen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn maar het uitgangspunt is om eerst te kijken wat de mensen zelf nog op eigen kracht kunnen en wat hun directe omgeving kan overnemen. Ook proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de regiotaxi.”

Patricia geeft toe dat dit soms teleurgestelde reacties oplevert. “Vaak hebben mensen zelf al een oplossing bedacht en denken ze dat ze bij de gemeente alleen even het papierwerk moeten  regelen. Maar zo werkt het helaas niet. We verlenen echt  maatwerk, dus als de buurvrouw een scootmobiel in bruikleen krijgt, wil dat niet zeggen dat iedereen hiervoor in aanmerking komt. En dat kan natuurlijk ook niet, de zorg moet wel betaalbaar blijven. We zoeken daarom ook naar creatieve oplossingen. Zo bekijken we of we de scootmobielen onder meer mensen kunnen verdelen, dus in een soort pool.”

Bron: Nieuwsbrief Zorg-Werk-Inkomen juni 2013

Lees ook het bericht over het Steunpunt Mantelzorg.