Tijdelijke verhuur van te koop staande woning eenvoudiger

Per
1 juli 2013 treedt de gewijzigde leegstandwet in. Het wordt eenvoudiger
om de te koop staande eigen woning tijdelijk te verhuren. De huurprijs
is per 1 juli 2013 vrij overeen te komen tussen de eigenaar (verhuurder)
en de tijdelijke huurder. Geen puntensysteem meer. De huur is niet meer
gebonden aan een maximale huursom.Het kan aantrekkelijk zijn om leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Leegstaande gebouwen mogen per 1 juli 2013 tien jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van vijf jaar. Voor de te koop staande koopwoningen geldt een periode van vijf jaar. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Volgens minister Blok wordt het voor eigenaren van niet-woningen aantrekkelijker om te investeren in het ombouwen naar woonruimte, omdat de investeringen makkelijker binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. Er is uiteraard wel een vergunning nodig voor tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Deze vergunning wordt één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend met een maximum van tien jaar.

Een andere wijziging in de leegstandswet is dat de maximale duur van de tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen wordt verlengd tot maximaal zeven jaar (was vijf jaar).

Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. Deze vergunning garandeert de eigenaar (verhuurder) dat de tijdelijke verhuur ook echt eindigt als de termijn is verstreken.

Voor tijdelijke verhuur is ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming.

huis-verhuren-620