Uw persoonsgegevens bij de gemeente

BEUNINGEN – In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van
Beuningen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen deze
gemeente woont. Van de gemeente mag u verwachten dat zij vertrouwelijk omgaan
met deze informatie en u laten weten wat zij met uw gegevens doen.Automatische verstrekking gegevens
Gegevens uit de GBA worden alleen automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Geheimhouding
De verstrekking van gegevens kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen om uw persoonsgegevens vragen. Voor deze verstrekkingen kunt u wel geheimhouding verzoeken. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in bij de gemeente.
 
Kosteloos overzicht opvragen
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.
 
Geef wijzigingen altijd door
Het is van groot belang dat uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan of heeft u een wijziging in uw persoonlijke staat nog niet doorgegeven, neem dan contact op met de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is een folder beschikbaar bij de receptie van het gemeentehuis.