Weurt heeft weer een voltallig dorpshuisbestuur!

Foto:

Enige weken geleden zijn de laatste twee leden van het stichtingsbestuur
dorpshuis Weurt opgestapt. Zij vonden het onverantwoord met z’n tweeën
het traject in te gaan van renovatie en bouw naar een nieuwe
Multifunctionele Accommodatie. Er is toen een werkgroepje opgestaan met
als doel een nieuw dorpshuisbestuur bij elkaar te krijgen.Er is daarbij een oproep geplaatst via de media waarbij met name ook de wat jongere generatie is aangesproken.En dat alles heeft ertoe geleid dat maandagavond een compleet nieuw bestuur is opgestaan. Een energiek bestuur dat bereid is om het complexe traject in te gaan om met alle betrokken partijen te komen tot een goed functionerende MFA in Weurt. Een bestuur dat zal gaan bestaan uit (in alfabetische volgorde) Nicole Bannink, Gijs Holterman, Inge de Jager, Sjaak Klaassen en Han Smits.

Met deze mensen heeft de werkgroep de beloofde champagne ontkurkt en zij gaan al a.s. donderdag bij elkaar zitten om de bestuursfuncties te verdelen en een opzet te maken hoe zij op de inmiddels “rijdende trein” van de realisatie van de MFA kunnen springen.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en hebben daar ook alle vertrouwen in.
Het werkgroepje “invulling dorpshuisbestuur Weurt” kan zich dan ook met een gerust hart weer opheffen. Komende publicaties kunt u van het nieuwe dorpshuisbestuur verwachten.

‘Werkgroep invulling dorpshuisbestuur
Weurt’
Lidy Bakker, Weurt
Ronald v.d. Bunt, Weurt
Erwin Peters,
Weurt
Theo Roelofs, Weurt
Jo Smits, Weurt

Gerelateerd bericht: We dagen een Weurtse generatie uit