15 miljoen voor Beuningse Uiterwaarde

Foto:

Op woensdag 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorgestelde investering van 15 miljoen voor het project Beuningse Uiterwaarden, onderdeel van het programma Waalweelde. De provincie wil de Waal meer ruimte geven om hoog water op te vangen.Wethouder Piet de Klein: “We zijn zeer verheugd met dit besluit. Hiermee wordt meer ruimte gegeven aan de rivier en bovendien een kwaliteitsimpuls geleverd aan de Beuningse Uiterwaarden.”

Nevengeul
Het geld wordt ingezet om een start te maken met de te graven strang. Ook wel nevengeul genoemd. Deze nevengeul maakt meer ruimte voor rivierwater en verkleint de kans op overstromingen in Nijmegen en de omringende dorpen. Bovendien ontstaat zo ook ruimte voor natuurontwikkeling, voor groene recreatie en voor buitendijks bouwen. De rivierveiligheid van inwoners verbetert aanzienlijk en natuurlijke rivierprocessen worden hersteld. Het plan wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland samen met Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Beuningen.

Klimaatbuffer, start van de nevengeul
In het najaar wordt begonnen met het eerste deel van de nevengeul: de aanleg van de klimaatbuffer bij de Bunswaard. Daarvoor is eerder al subsidie ontvangen vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze nieuwe subsidie-impuls vanuit Provinciale Staten is daar een mooie aanvulling op. Zie ook www.klimaatbuffers.nl.

6 projecten
Het bedrag van 15 miljoen euro voor de Beuningse Uiterwaarden hoort bij een totale investering van 26,7 miljoen euro in het programma WaalWeelde. Met dit geld worden de komende vier jaar zes projecten uitgevoerd. Daarnaast is er geld gereserveerd voor activiteiten die recreatie en toerisme op en langs de Waal bevorderen. Meer informatie over alle projecten: www.waalweelde.nl.