Geen schadevergoeding door verbreding A50

In inwoner van Ewijk heeft ook in Hoger Beroep de zaak verloren waarin een verzoek om vergoeding als gevolg van de verbreding van de verbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg afgewezen.De A50 tussen Ewijk en Valburg is met twee extra rijstroken verbreed. Door de verbreding is de snelweg ongeveer acht meter dichter bij de erfgrens komen te liggen van de woning in Ewijk waar de aanklagers de eigenaren van zijn. Tussen de tuin en de snelweg is nu nog een strook van ongeveer negen meter, waarop een geleiderail, een geluidscherm en een grindkoffer zijn aangebracht.

Op 28 juli 2010 hebben de eisers de minister verzocht om vergoeding van schade. Zij stellen dat hun woning EUR 295.000 in waarde is gedaald door de verbreding van de A50 en de daarmee gepaard gaande toename van verkeerslawaai en de uitstoot van koolmonoxide en fijnstof.

De minister heeft het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Volgens het advies vanĀ  de deskundigencommissie blijft de geluidsbelasting na de verbreding binnen de normen van de Wet geluidhinder en leidt de verbreding niet tot een van belang zijnde verslechtering ten opzichte van de voorheen geldende situatie. Ook de visuele gevolgen van de verbreding van de A50 leiden niet tot een vermindering van de waarde van de woning, daar het dichtst bij de woning gelegen deel van de A50 niet zichtbaar is vanuit de woning of tuin en dat ook niet zal worden.

De commissie stelt dat waardevermindering van de woning EUR 5000,00 bedraagt en daarmee binnen het normale maatschappelijke risico valt. Op 3 juli 2013 is het hoger beroep ongegrond verklaard.