CDA kiest ook Weurt maar dan anders

Dinsdag 2 juli 2013 besliste de gemeenteraad in meerderheid in Weurt de
Kloosterhof en de Ruyterschool samen  nieuw te bouwen. Dit gebeurt op de
huidige locatie van het dorpshuis.  Het CDA heeft tegengestemd. Waarom?INGEZONDEN

De gemeente Beuningen verkeert meer dan in zwaar weer.  In Nederland is Beuningen de gemeente met de grootste schulden. Er wordt voor 9 miljoen bezuinigd. De OZB is enorm gestegen. De inwoners van Beuningen betalen 40% meer OZB dan gemiddeld in Nederland. De rekening voor een financieel gezonde gemeente over 15 jaar is al hoog.  Onverantwoorde risico’s horen daar niet bij.

In het projectplan Kloosterhof van mei  jl. noemt men  de acht belangrijke risico’s . Het college heeft in de raadsvergadering onze zorgen hierover niet  kunnen wegnemen.

In november 2012 werd door het College aangegeven dat de totale kosten voor de nieuwbouw school en Kloosterhof 3,8 miljoen zullen bedragen. Voor de school is al 1,9 miljoen  beschikbaar. Het resterende bedrag zouden we van de provincie krijgen. (1,9 miljoen). Nu krijgen we van de provincie slechts 1 miljoen en zijn de kosten al opgelopen tot 4,4 miljoen. Na wat creatief rekenwerk moet de gemeente zelf een slordige 1,5 miljoen op tafel leggen.

Daarnaast zijn er een groot aantal onzekerheden rondom de ontwikkeling van het plan. Verder vindt een deel van de bevolking zich onvoldoende gehoord. Bij de omwonenden  bestaan grote zorgen over de verkeerssituatie. Ook van andere inwoners kregen wij diverse signalen over nut en noodzaak van dit plan. Verplaatsing van de school wordt door velen als ongewenst ervaren. “Levendigheid wordt naar de rand van het dorp verwezen, waarom niet een grondige renovatie van de Kloosterhof?”

Gebruikers van de Kloosterhof hebben nog geen duidelijkheid over de huur die ze moeten gaan betalen. Er is geen zekerheid dat huidige gebruikers ook in de toekomst zullen blijven.

Het gebruik van de sporthal staat onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zal zijn weerslag hebben op de exploitatie.

De Kloosterhof heeft nu reeds moeite met de exploitatie.  Afgelopen jaar nog moest een lening van € 90.000 worden kwijtgescholden omdat de Kloosterhof nu al moeite heeft financieel het hoofd boven water te houden. Dit ondanks al een recente verbouwing.

Het CDA krijgt de indruk dat het enkel gaat om het realiseren een verkiezingsbelofte. Het College van BN&M en VVD heeft bij haar aantreden beloofd ”Weurt is aan de beurt” Deze belofte moet voor de verkiezingen van volgend jaar worden waargemaakt. Daarom wordt er met grote haast een plan doorgedrukt waarover niet alleen bij het CDA grote twijfels over de haalbaarheid bestaan. Wij zijn echter de enige partij die echter kleur durft te bekennen.

Het College heeft ondanks het financiële tekort geen alternatieven onderzocht. Wij hebben het college verzocht de aanvankelijk geplande nieuwbouw van de school op de huidige locatie door te zetten. Voor de Kloosterhof wensen wij een alternatief en realistischer plan.

Bij het CDA is “Weurt aan de beurt” maar dan wel op een manier die op meer draagvlak onder de bevolking kan rekenen. Zorgvuldig  en met minder financiële risico’s. Een exploitatie zonder financiële zorgen voor de komende jaren. Voor zowel de gemeente als de gebruikers .

7 juli 2013
Namens de CDA fractie Beuningen           
Pim van Teffelen, raadslid