Erfpacht niet per definitie geliefd

Foto:

“Buurgemeenten zijn verder met het in erfpacht aanbieden van grond maar dat leidt niet automatisch tot het ook gebruik maken van de erfpachtregeling. Bijvoorbeeld Druten heeft in de
Tichellanden erfpacht geïntroduceerd maar van de 10 huizen zijn er zes
verkocht en allemaal zonder erfpacht”, aldus de portefeuillehouder Henk Plaizier van de gemeente Beuningen.”Tijdens een expertmeeting van 2 april 2013 heeft een externe deskundige aangegeven dat erfpacht voor Beuningen een heel goed idee kan zijn”, zei Ria Straathof van het PvdA tijdens de laatste raadsvergadering. “In het vroege voorjaar zei de deskundige dat erfpacht een unique selling point kan zijn en dat een erfpachtbeleid voor de zomer gerealiseerd kon zijn. In omringende gemeente zijn ze daar ook op het idee zijn gekomen en daar komt het wel. Het is droefig dat wij ons af laten troeven.” Ria vroeg naar de voornemens van het college.

In reactie hierop verwees de wethouder naar het besluit om in het najaar met een voorstel te komen. Het rapport over een second opinion wordt na het zomerreces opgepakt en het college komt daar in oktober, november op terug. Wel wilde de portefeuillehouder ‘een voorschot’ over de financiële verhouding geven. “Bij het verstrekken van gelden in erfpacht is vreemd vermogen nodig. Een van de kritische punten ten aanzien van erfpacht”, zegt Plaizier. “Ik heb eerder gezegd niet te willen bankieren, en daar sta ik nog steeds achter. Het moet overtuigend uit de onderzoeken blijken dat erfpacht een goed middel zou kunnen zijn om uit het slop te geraken.
Buurgemeenten zijn er verder in maar bijvoorbeeld Druten heeft in de Tichellanden erfpacht hebben geïntroduceerd maar van de 10 huizen zijn er zes verkocht en allemaal zonder erfpacht.”