Sloop Lèghe Polder vijf jaar uitgesteld

Foto:

Het stichtingsbestuur heeft een sluitende begroting van vijf jaar kunnen  voorleggen waardoor de gemeente de sloop voor dezelfde periode uitgesteld heeft. Ook de gymzaal is daarmee voor vijf jaar gered.Bij de programmabegroting 2013 is als mogelijke bezuinigingsoptie genoemd het slopen van het gebouw de Lèghe Polder. Het college van B&W van de gemeente Beuningen heeft daarbij aangegeven onderzoek te doen naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de huidige gebruikers van de dorpshuisvoorziening.

Inmiddels is er geregeld overleg gevoerd met het stichtingsbestuur. Op verzoek van het college heeft het stichtingsbestuur een middellange termijnvisie gepresenteerd waarin zij aangeven voor de komende 5 jaar voor een sluitende exploitatie te kunnen zorgdragen, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Deze visie van het bestuur,
ondersteund door alle huidige gebruikers, heeft er toe geleid dat het college besloten heeft de Lèghe Polder in ieder geval 5 jaar in stand te houden.

Gymzaal

Hetzelfde geldt ook voor de aangrenzende gymzaal die met het oog op de aangekondigde mogelijke gymnastiek urenverdubbeling in het Regeerakkoord, voorlopig nog nodig is voor het gymnastiekonderwijs van de basisscholen.

Deze ruime tijdsmarge geeft het college en het stichtingsbestuur de mogelijkheid de alternatieven voor een dorpshuisvoorziening in de kern Beuningen te onderzoeken. Het niet slopen van de Lèghe Polder zorgt voor een structureel nadeel van € 50.000 en komt bij de niet gerealiseerde bezuiniging.