Fusie GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot GGD Gelderland Zuid

Op 1 juli fuseren GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot één nieuwe organisatie: GGD Gelderland-Zuid. Deze GGD en de GHOR komen vanaf 1 oktober 2013 onder leiding van de vandaag benoemde directeur Publieke Gezondheid (DPG) mevrouw Dr. Ir. Moniek Pieters.

Het
primaire doel van de fusie tussen de twee GGD’en is om publieke
gezondheidszorg en veiligheid verder te verbinden. Zo kan de nieuwe GGD
burgers in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beter beschermen in
situaties die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid, zoals
crises of rampen op onder meer het gebied van infectieziekten of milieu.
Andere diensten waar inwoners gebruik van maken, zoals
jeugdgezondheidszorg op scholen, reizigersvaccinaties en activiteiten op
het gebied van gezondheidsbevordering, blijven dicht bij de inwoners.

De
GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing en adviseert overheden en overige organisaties
hierover.

Nieuwe Directeur Publieke Gezondheid
De nieuwe DPG, Moniek Pieters is nu nog werkzaam als directeur
Volksgezondheid & Zorg bij het RIVM en heeft een brede kennis en
ervaring op het domein van public health en (sociale) veiligheid. Tot
haar indiensttreding in oktober is Bert Kuijf waarnemend DPG voor zowel
de GGD als de GHOR.

Werkgebied
Het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid bestaat uit: Beuningen, Buren,
Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal,
Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen,
Tiel, Zaltbommel, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Daarnaast
levert GGD Gelderland-Zuid de jeugdgezondheidszorg voor ouders, kinderen
en jongeren van Mook en Middelaar. Het werkgebied omvat ruim 536.000
inwoners.

www.ggdgelderlandzuid.nl