Langere wachttijden scheepvaart sluis Weurt

Foto: facebook

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft met de
regio en de sector voor de komende 10 jaar een akkoord gesloten over de
bedieningstijden op de Maasroute. De provincie Limburg is bereid 1
miljoen euro te investeren in de bediencentrale Zuid, waarmee bediening
op afstand mogelijk wordt en de bedienkosten verminderen. Ook het
bedrijfsleven levert in 2013 een financiële bijdrage en zal zich
inspannen zijn vervoersstromen op de aangeboden service af te stemmen en
hiermee wachttijden te minimaliseren.Maximale inzet
“Ik ben verheugd u te kunnen melden dat ik met de regio en het bedrijfsleven overeenstemming heb kunnen bereiken. Het bereikte resultaat voor de Maasroute sterkt mij in de gedachte dat met een maximale inzet en bijdrage van betrokken partijen tot een invulling van de taakstelling gekomen kan worden die voor een ieder acceptabel is”, schrijft minister Schultz in haar brief aan de Tweede Kamer. Het akkoord voor de Maasroute is onderdeel van de bezuiniging van 17,5 procent die de minister moet doorvoeren op uitvoerende taken. Het gaat om een landelijke versobering op de bediening van  40 fte. Inclusief alle bijkomende kosten komt dat neer op een bezuiniging van 5 miljoen euro per jaar.

24/7-bediening
De huidige uitgebreide bedientijden (150 uur) worden tot en met eind 2014 in stand gehouden. Vanaf 1 januari 2015 gaat op de Maasroute een flexibel bedieningsregime in, dat versoberde, vraaggestuurde 24/7-bediening mogelijk maakt. Door een flexibele inzet van het bedienpersoneel wordt een deel van de capaciteit van de dag- naar de nachturen in het weekend verschoven. Daarnaast krijgen de sluizen Weurt en Sambeek ’s nachts bediening op afroep. Omdat er tijdens een deel van de bediende uren minder personeel aanwezig is, kunnen de wachttijden bij die sluizen op piekmomenten oplopen. ’s Nachts kan de reistijd voor het hele traject oplopen met 2,5 uur. Regio en bedrijfsleven vinden dit acceptabel, omdat wel 7×24-uurs service wordt geleverd. Het doel blijft een structurele wachttijd van maximaal 30 minuten per sluis.

Afspraken

Minister Schultz zal de komende maanden ook met de overige regio’s en het bedrijfsleven nieuwe bedieningsregimes uitwerken. De minister wil daarover in de Bestuurlijke Overleggen rond het MIRT (najaar 2013) met de regio’s afspraken maken. Dat pakket zal daarna aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Bron: www.rijksoverheid.nl