Start werkzaamheden in de Beuningse uiterwaarden

Foto:

In de Beuningse uiterwaarden moet de rivier meer ruimte krijgen om
hoogwater op te vangen en de doorstroming van de Waal te bevorderen. Op
29 juli a.s. worden in dat kader bomen en struiken verwijderd, op
plekken waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de
stroombaan). Het werk zou dit jaar al al eerder starten. Maar als
gevolg van hoogwater waren de terreincondities te slecht om dit werk te
kunnen uitvoeren.Het werk wordt uitgevoerd in de hele Beuningse uiterwaard en duurt naar verwachting zes weken. Half augustus wordt het gekapte hout ter plekke versnipperd en overdag met  enkele vrachtauto’s afgevoerd. Dit hout wordt ingezet voor groene energie. De stobben worden gefreesd zodat ze geen kans krijgen om weer aan te groeien.

Het transport loopt vanaf de Waalbanddijk via de Distelakkerstraat of de Kloosterstraat naar de van Heemstraweg vervolgens via de Schoenaker naar de A73. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Broek BV. Het kan zijn dat het werk moet worden onderbroken als het terrein door veranderende weersomstandigheden te nat wordt. Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met waardevolle planten en dieren in het gebied. Het werk anticipeert op het graven van de nevengeul (Klimaatbuffer). Dat betekent efficiënt werken op het gebied van vergunningen, rooiwerk en grondverzet.

Klimaatbuffer
De Klimaatbuffer is een stukje geul dat vooruit loopt op de aanleg van een 2,5 km lange geul. Deze geul zal in de toekomst als onderdeel van het project “Weelde in de Beuningse Uiterwaarden” aangelegd worden om bij hoogwater nog meer water te kunnen afvoeren. De aanleg hiervan start volgens planning in het najaar van 2013 en bestaat uit het graven van een stuk nevengeul in Bunswaard en Staartjeswaard.

Toegankelijkheid
Het gebied is tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor publiek. Ook voor een wandeling met de hond, mits deze zoals gebruikelijk is aangelijnd. U kunt de uiterwaard op veel manieren beleven: denk aan excursies, struinroutes, fiets- en wandelpaden.

Programma Stroomlijn: veilig en mooi    

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat natuur en veiligheid verantwoord met elkaar worden verbonden, zodat de uiterwaarden veilige, natuurlijke en mooie gebieden worden en blijven. Dit gebeurt in het gehele Nederlandse rivierengebied in het programma Stroomlijn waarbij Rijkswaterstaat samen met partners als Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten, de provinciale landschappen en particuliere eigenaren, is gestart met het vegetatiebeheer in de uiterwaarden. De komende jaren worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

stroomlijn

Gerelateerd(e) bericht(en)

16-02-2013 Aanpak doorstroming hoogwater vertraagd
27-09-2012 Veldexcursie in de Beuningse Uiterwaarden
04-06-2012 Dijkmagazijn: Natuurontwikkeling nu en straks in Beuningen
30-05-2012 Doorstroming hoogwater verbeteren in Beuningse Uiterwaard

.