Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Foto:

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een
huurcontract of telefoonabonnement afsluit, een auto huurt op vakantie
of uw paspoort bij de hotelbalie afgeeft. U kunt de kans om slachtoffer
te worden van identiteitsfraude tegengaan.Hoe kan ik misbruik voorkomen?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706’. Geeft u toch een kopie af? Schrijf dan op de kopie dat het een kopie is, aan welk bedrijf u de kopie geeft en de datum waarop u de kopie afgeeft. Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

identieteitsfraude-id

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.