Subsidieregeling Gelderland Sport! aangepast

Foto:

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregels voor Gelderland Sport! aangepast. Zo is onder andere het aantal doelgroepen verruimd dat voor subsidie in aanmerking kan komen. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten die sport en bewegen in Gelderland een steun in de rug geven. Bedrijven, gemeenten en (sport)organisaties kunnen van deze regeling gebruik maken.

De subsidieregels zijn op de volgende punten aangepast:

– Projecten gericht op mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een lage sociaal-economische status kunnen nu ook voor subsidie in aanmerking komen.

– De maximale subsidiebedragen voor de doelgroepen jeugd en senioren zijn verhoogd. Voor alle doelgroepen geldt nu hetzelfde maximale subsidiebedrag.

– Het onderdeel ‘Vitale bedrijven, vitale werknemers’ van de regeling is aangepast om de uitwerking van sport en economie een eerste aanzet te geven. Met deze wijziging kan de provincie bedrijven informeren over de winst van vitale werknemers voor hun bedrijf, waarna ze zelf maatregelen kunnen nemen.

De volledige subsidieregeling staat op www.gelderland.nl/sport.

Advertorial
Voor alles wat niet in de wasmaschine kan maar een Fresh Knock Out verdient is er
Fresh K.O. . Te koop bij Speijers Sports in Beuningen, bij de meeste sportzaken in de regio en via de webshop.

freshko-gloves