Samenwerkingsovereenkomst ‘buurtsportcoaches’

Mensen in beweging krijgen en verbindingen leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen.Met die gedachte ondertekenden vijf organisaties woensdag 14 augustus de samenwerkingsovereenkomst ‘buurtsportcoaches’.
 
Deelnemende organisaties

  •  GGD Gelderland Zuid
  •  Stichting Perspectief
  •  Stichting Het Dijkmagazijn
  •  Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp
  •  Go for Kids Kinderopvang

Deze partners stellen minimaal vijf professionals aan waardoor de druk op vrijwilligers bij verenigingen en instellingen afneemt. Deze ‘buurtsportcoaches’ hebben tot taak om beweeg-, sport- en cultuuractiviteiten in Beuningen te organiseren. Voor 80% zal dit voor de eigen organisatie zijn. De overige tijd werken de vakkrachten samen om gemeentelijke activiteiten te initiëren en te organiseren. Maar de buurtsportcoaches zoeken ook nadrukkelijk elkaar op. Hierbij kan worden voortgeborduurd op bestaande vormen van samenwerking of kunnen juist nieuwe verbindingen worden gerealiseerd.
 
Toekomst
De samenwerkingsovereenkomst wordt nog uitgebreid met andere partners. Op dit moment is de gemeente met verschillende partijen hierover in gesprek. Het doel is om in totaal 4.08 fte aan buurtsportcoaches te realiseren voor 1 januari 2014.
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, stelt het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie beschikbaar voor het aanstellen van buurtsportcoaches. Voor de gemeente Beuningen is ruim twee ton beschikbaar.

De buurtsportcoaches moeten er aan bijdragen dat meer mensen in de directe omgeving kunnen bewegen en sporten of kunnen deelnemen aan cultuur. Deze impulsregeling biedt voor Beuningen een nieuw perspectief op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn die kan worden ingezet voor alle inwoners in onze gemeente.

Bron: persbericht gemeente Beuningen