Toename uitkeringen in de Gemeente Beuningen

BEUNINGEN – In het eerste halfjaar van 2013 is het aantal gezinshuishoudens met een uitkering in de Gemeente Beuningen, met bijna 15% gestegen.Op 31 december 2012 hadden 282 gezinshuishoudens een uitkering. Dit aantal was op 30 juni jongstleden met 41 gezinnen gestegen naar 323. Dit is een grote stijging dat in lijn is met het landelijke beeld.

Een prognose van het UWV van de arbeidsmarkt voor 2013-2014, wijst erop dat het aantal UWV-geregistreerde werkzoekenden in Gelderland Zuid, dit jaar toeneemt met 20% en in 2014 nog  steeds toeneemt maar dan met 7,5%.

Meer uitkeringen maar toch lager aantal dan landelijk en regio
Ondanks deze toename is het aantal werkzoekenden in Beuningen met 7,6% lager dan het landelijke aantal dat 8,1% is en ook lager dan in de regio Gelderland Zuid waar het aantal werkzoekenden van de beroepsbevolking 9,7% is.

Oorzaak

De gemeente constateert dat er meer gezinshuishoudens met een uitkering zijn door de hoge instroom, maar  ook doordat de uitstroom achterblijft. Dit laatste zou onder  andere te wijten zijn aan de economische crisis, er zijn minder vacatures. De gemeente zet in op het bevorderen van de uitstroom en neemt deel aan twee lopende projecten die uitstroom als doel hebben.

Uitstroombevordering
In project ‘Matchtime Gelderland-Zuid‘ werken gemeenten, UWV en uitzendbureaus samen om het werkzoekendenbestand beter inzichtelijk te krijgen. Veel uitkeringsgerechtigden staan namelijk niet als werkzoekende geregistreerd bij het UWV. De  uiterkingsgerechtigde komt zo niet in beeld bij een potentiële werkgever. Door bemiddeling met uitzendbureaus worden deze personen alsnog bij het UWV ingeschreven.

Het tweede project met uitstroombevordering als doel, is het project waarbij de werkloosheid onder jongeren aangepakt wordt. Landelijk gezien is de werkloosheid onder jongeren twee keer zo hoog in vergelijking met de totale werkloosheid.  De werkloosheid slaat vooral hard toe onder hoger opgeleide jongeren. Het betreft een toename van 93% binnen een jaar tijd!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
Klik HIER en druk op de “Vind ik leuk” knop.
Liever via Twitter? Volg ons via @beuningennieuws
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _