Het Afscheidshuys, waardig afscheid nemen…

Op het moment van dit interview zijn de voorbereidingen voor de open dag op zondag 1 september in volle gang. Er wordt nog volop geschilderd en gepoetst in het voormalige pand van ‘de Croonprins’ aan de van Heemstraweg 77 in Beuningen.Tussen al deze drukte door vinden de eigenaren van het Afscheidshuys, Wilma en Vincent Tromp toch nog de tijd om ons te woord te staan.Door Leonard Holzer

Al van oudsher is Vincent Tromp opgegroeid met het rouwvervoer. Samen leiden ze in Winssen het bedrijf Tromp Flexible Funeral Support, die als ondersteunende dienstverlener in de uitvaartsector haar sporen heeft verdiend. Het bedrijf is opgestart door zijn vader, Jan Tromp, in het ouderlijk huis aan de Notaris Stephanus Roesstraat 28, waar tegenwoordig zijn broer Hubert Tromp, Gasterij de Arend, exploiteert.

“Als ondernemer moet je kansen zien en pakken. Toen we hoorden, dat Jan en Elly  Croonen van Restaurant de Croonprins gingen stoppen, zagen we een geschikte plek, waar men in een bijzondere en intieme omgeving in alle rust afscheid kan nemen van een overleden dierbare.”

“De plek leek ons juist geschikt, omdat het een mooi pand is. Maar natuurlijk ook omdat het pand naar ons gevoel tussen de mensen staat, dicht bij de kerk en naast café De Zaak. Het café staat symbool voor een plek waar het leven gewoon doorgaat.”

Overname Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding
Met het overnemen van het bedrijf Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding denken Vincent en Wilma een goede en exclusieve formule te hebben gevonden om hun diensten, het begeleiden van het uitvaartproces en het beschikbaar stellen van een intieme, huiselijke plek om waardig afscheid te nemen, nog beter aan te kunnen bieden.

“De naam Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding moet men zien als een merknaam, die staat voor kwaliteit. Wij zijn de nieuwe eigenaren van Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding en we houden deze merknaam in stand, want die is zeer bekend en staat zeer goed aangeschreven in Nijmegen en omgeving. Het Afscheidshuys is een exclusief product van Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding en daarmee een exclusief product van Wilma en Vincent Tromp!”

Verbouwing
De beneden verdieping van de villa, waar het voormalig restaurant was gevestigd, is nu verbouwd. Er is een ruimte om overledenen op te baren en er is een ruimte om  eventueel kleine afscheidsdiensten te houden met de mogelijkheid voor een koffietafel. De nabestaanden kunnen in een huiselijke sfeer hun laatste eer bewijzen.

hexw1tezqb2nvsd55u3xwwr3g

Exclusief gebruik sleutel
Wat ook uniek is, is dat de klant over een sleutel kan beschikken, zodat men op elk tijdstip het pand in kan en men niet aan bezoektijden gebonden is. Ook andere uitvaartondernemers zijn welkom, maar zij beschikken dan niet over de exclusiviteit van het sleutelgebruik.

Tevens zijn er twee ervaren uitvaart begeleiders, Manita Maresch en Marriet van de Berg, beschikbaar die de nabestaanden begeleiden tijdens de uitvaart.

“Met hun persoonlijke benaderingen en ervaring voelen zij aan wat er speelt en spelen zij in op de omstandigheden, want ieder sterfgeval is uniek en kent zijn eigen emoties. Zij proberen de mensen zoveel mogelijk te betrekken in het afscheidsproces. Mensen krijgen veel inspraak en er is veel mogelijk.”

Terwijl de laatste hand nog wordt gelegd aan de afwerking van het pand willen Vincent en Wilma nog een ding toevoegen:

“We kregen op 1 juli de sleutel en hadden eerst nog 14 dagen vakantie. In een kleine twee maanden is er dus ontzettend veel werk verricht. We willen iedereen, werknemers, vrienden en familie ontzettend bedanken voor de hulp, die we hebben gekregen. Zonder hen hadden we dit resultaat nooit voor elkaar gekregen. Nogmaals dank.”

Wilt u meer weten over Het Afscheidshuys dan kunt u de website bezoeken via:
www.hetafscheidshuys.nl of ga naar de site www.suzannevanhorssen.nl

En natuurlijk bent U van harte welkom op de open dag van het Afscheidshuys op zondag 1 september a.s. van 12:00 tot 17:00 uur  aan de van Heemstraweg 77 in Beuningen.

qyhetad5rjp0pfh001ycy4ml5