Organisaties gevraagd voor Maatschappelijke stage-plaatsen

Foto:

Het nieuwe schooljaar is gestart en binnenkort beginnen ook weer de
maatschappelijke stages. Als de wet veranderd gaat worden en de stages
niet meer verplicht zijn, willen velen toch graag dat deze belangrijke
ervaring voor leerlingen blijft bestaan.Via internet konden mensen reageren op het wetsvoorstel. Hier hebben veel mensen en organisaties gebruik van gemaakt, zeker uit het regionale samenwerkingsverband, waar Beuningen ook deel uitmaakt. Vrijwel iedereen reageerde negatief op het voorstel de verplichting van de MaS af te schaffen.

Een paar reacties:
“Dit besluit is in tegenspraak met het regeringsbeleid: vanuit de overheid
wordt het steeds belangrijker gevonden om eigen verantwoordelijkheid en initiatief van burgers te stimuleren en het vrijwilligerswerk te versterken. De maatschappelijke stagiairs van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst.”

“Scholen en maatschappelijk organisaties hebben veel energie gestoken in het opstarten. Nu kunnen de vruchten geplukt worden.”

“Evaluaties wijzen uit dat de MaS hoog gewaardeerd wordt. Naast de vormende waarde van het vrijwilligerswerk voor de leerlingen, heeft de MaS veel vrijwilligersorganisaties wakker geschud. Zij hebben veel van de jongeren geleerd.”

Het succes van de verplichte MaS is inmiddels overduidelijk. Het blijkt dat ruim 20 procent van de stagiairs vrijwilligerswerk blijft doen na de MaS.”

“De maatschappelijke stage is met vooral een groot nut omdat leerlingen niet alleen met de maatschappij in aanraking komen en alles wat daar speelt, maar ook met vrijwilligerswerk. Er is een groot tekort aan vrijwilligers. Het kabinet wil dat steeds meer beroepswerk wordt overgenomen door vrijwilligers.”

“Jongeren leren dat het leuk kan zijn onbetaald iets te doen voor een ander en komen in aanraking met aspecten van de samenleving die anders mogelijk aan hen voorbij zouden gaan.”

“De maatschappelijke stage is een prima instrument voor invulling van de verplichte burgerparticipatie gebleken. Waarom een goed concept verlaten.”

“Afschaffen van de maatschappelijke stage zou neerkomen op kapitaalvernietiging. De financiële en menselijke investeringen zijn groot geweest. Bezuinigingen is begrijpelijk, schrappen niet.

‘Door de MaS leren jongeren hun talenten te herkennen en ontwikkelen op praktische wijze sociale competenties. Aan deze sociale competenties is een enorme behoefte.”

‘Maatschappelijke stage is een ‘must’ voor de maatschappij.  Vrijwilligersorganisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers en worden bovendien geraakt door diverse bezuinigingen. Als de jeugd niet het besef krijgt en in aanraking komt met het vrijwilligerswerk door middel van de maatschappelijke stage, ziet de toekomst er erg somber uit.”

“Deze bezuinigingen levert een relatief klein bedrag op. Dat terwijl de inverstering heel veel oplevert voor de samenleving.”

“Er zit geen visie achter dit besluit, het is uitsluitend een financiële maatregel. De afgelopen jaren is er erg veel in geïnvesteerd, zowel qua tijd, energie als financieel om de MaS goed op te zetten en te implementeren. Nu loopt de MaS goed en blijkt het een
absolute meerwaarde te hebben voor alle betrokkenen. Nu wordt het om financiële redenen gestopt, onbegrijpelijk en echt een gemiste kans.

Daarom blijft het Vrijwilligers Informatie Punt de maatschappelijke stage als stagemakelaar ondersteunen. De website MasXpress hoopt de organisatie na 2015 in de lucht te houden.

Wilt u als organisatie ook vrijwilligers voor de toekomst?
Meld u aan op www.mas-xpress.nl en plaats uw vacatures. De blokweken van de scholen kunt u opvragen bij de stagemakelaar, zodat uw activiteiten snel gekozen kunnen worden!!!!

Vragen? mail naar [email protected].