GNMF: “Nieuwbouw Weurt te dicht bij bedrijven”

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) heeft een zienswijze bij de
gemeente Beuningen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘herontwikkeling Roozenburg Weurt’. De GNMF vraagt de gemeenteraad van
Beuningen om bij de woningbouw in het gebied voldoende afstand tot het
bedrijventerrein Kanaalhavens in acht te nemen.De GNMF stelt dat het bouwplan niet voldoet aan de richtlijnen van de VNG (Vereniging van Gemeenten). In het plan Roozenburg staan huizen gepland op 350 meter afstand van het bedrijventerrein Kanaalhavens Nijmegen.

Volkert Vintges, directeur van de GNMF: “De afstand van 700 meter  is nodig omdat bedrijven tot en met milieucategorie 5.2 zich op het dichtstbijzijnde deel van het bedrijventerrein mogen vestigen. Milieucategorie 6 is de zwaarste categorie.”

Bron: www.gnmf.nl

Gerelateer(d)e bericht(en)
30-06-2013 Kritische vragen n.a.v. onbezorgde e-mail
26-08-2013 Zienswijze GNMF.pdf

Kijk bij http://gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/2-juli/19:30 > punt 3 Vragenuur > vanaf 59:52 minuut.