Controle vierdaagsecampings 2014  al tijdens opbouw

Bij de vierdaagsecampings in de gemeente Beuningen zijn drie overtredingen geconstateerd. De gemeente gaat in 2014 al tijdens de opbouw van de campings controleren op de afgegeven APV’s. Bij het niet direct kunnen oplossen van een tekortkoming mag een camping niet open.Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen hebben drie eigenaren van percelen in Ewijk, Weurt en Beuningen campings opgezet voor vierdaagselopers. De gemeente heeft controles op de verleende ontheffingen laten uitvoeren. De controles waren erop gericht te bekijken of de campings opgebouwd waren zoals in de tekeningen bij de ontheffingsaanvraag en of er alcohol verkocht werd. Daarnaast werd er gecontroleerd of de campings verwijderd waren na afloop van de vierdaagse op 22 juli.

De camping in Beuningen met circa 31 plaatsen was als enige niet geheel opgebouwd zoals in de ontheffing verleend. Wel was het na de vierdaagseweek weer verwijderd. Ook de camping in Ewijk (50 plaatsen) en die  in Weurt (circa 30 plaatsen) waren op tijd verwijderd. Tijdens de controles bleek ook dat op alle drie de campings ’s avonds geen geluid ten gehore gebracht werd en geen alcohol verkocht.

Overtredingen
Alleen bij de camping in Weurt zijn geen overtredingen geconstateerd. In Ewijk bleek dat het afvalwater van de toiletten, douches en wasbakken geloosd werd op de mestkelder en met de mest zou worden uitgereden op het land. Dit mag niet en de eigenaar zal voor 2014 moeten zorgen voor een goede lozing op het riool. Ook was er geen ontruimingsplan. De gemeente zegt dit in een volgende ontheffingsaanvraag op te nemen.

De eigenaar van de vierdaagse camping in Beuningen heeft een iets groter probleem opgezocht. In 2010 is de bouw van een sanitair gebouw op last van dwangsom stil gelegd. De gemeente zegt tijdens de controle te hebben geconstateerd dat het sanitair gebouw afgebouwd en in gebruik was. Dit zou gedaan zijn terwijl er nog steeds vergunning voor  is en in afwijking van de APV-ontheffing (er stond een mobiel toiletgebouw op de tekening) uitgevoerd te zijn. De gemeente gaat de opgelegde dwangsom alsnog innen en er zal intern overleg plaatsvinden of het gebouw afgebroken moet worden.

Geen permanente camping
Eigenaar Van Hemmen heeft in het verleden verzocht om een permanente camping in tte mogen richten op zijn perceel aan de Hommelstraat in Beuningen. Maart dit jaar heeft hij hier vanaf gezien. Om de camping mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast. Daarvoor moest er door de initiatiefnemer een aantal officiële stukken worden opgeleverd waarvoor ook enkele (kostbare) onderzoeken moesten plaatsvinden, zoals een bodemonderzoek voor het hele perceel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _