Kracht door verbinding

Foto:

GEMEENTE – Woensdagavond 11 september nodigt de commissie Samenleving u uit op het
gemeentehuis. Op de eerste plaats voor de commissievergadering zelf.
Tijdens deze vergadering is er onder andere aandacht voor de beleidsnota
‘Kracht door verbinding’. Hierop volgend is er een extra bijeenkomst
waarin de raads- en commissieleden toelichten wat deze nota gaat
betekenen voor de gemeente Beuningen.Gemeenten krijgen nieuwe verantwoordelijkheden binnen verschillende takken van de zorg. In de regio Nijmegen werken gemeenten samen aan deze ‘transities’ (overgangen). De gemeenten overleggen hierover met instellingen, cliënten en hun omgeving. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt: de eigen kracht van mensen.

Tijdens de commissievergadering Samenleving legt het college van B en W de definitieve beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Direct aansluitend aan deze vergadering is de extra bijeenkomst. Wethouder Geert Hendriks verzorgt een presentatie, waarna gediscussieerd wordt over de invulling van deze nota in de gemeente Beuningen. Deze lokale invulling zal naar verwachting eind dit jaar aan de raad worden aangeboden.
 
Als u hier mee te maken heeft of als u zich hierbij betrokken voelt, kom dan vooral langs. De commissievergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat het punt van ‘Kracht door verbinding’ van 20.15 – 20.45 uur ingepland. Na 20.45 uur is de bijeenkomst voor de lokale invulling van de beleidsnota.

http://youtu.be/UYOx3TkMX_k

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl

Meer info: transitieregionijmegen.nl