Meer muziek in centrum Beuningen

De gemeente Beuningen staat het Centrum Management Beuningen (CMB) toe om voortaan ook tussen de middag muziek in het centrum ten gehore te brengen.Het CMB heeft in juli een aanvraag ingediend om de muziektijden te verruimen. Sinds januari 2004 is er een vergunning om een geluidsinstallatie te gebruiken. Daarin is opgenomen dat de installatie niet tussen 12.00 – 15.00 uur gebruikt mag worden.

Het CMB verzocht nu om de geluidsinstallatie aaneensluitend te mogen gebruiken gedurende de winkelopeningstijden:
Maandag tot en met donderdag 09.30 – 18.00 uur;
Vrijdag en extra koopavonden 09.30-21.00 uur;
Zaterdag 9.30-18.00 uur;
Koopzondagen 12.00-17.00 uur

Een muziekinstallatie in het centrum brengt mogelijk geluidshinder voort. Sinds 2004 zijn er slechts vier klachten ontvangen en deze waren allemaal van één bewoner. De gemeente maakt hieruit op dat de muziek niet als hinderlijk wordt ervaren door de omwonenden. Bovendien gingen de klachten van deze ene bewoner over het niet nakomen van de tijden en niet over ander overlast.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _