Minder vergunningaanvragen leidt niet tot minder werk

Met invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 is het vergunningsvrij bouwen  verruimd. Een groot aantal vergunningenprocedures zijn toen opgegaan in de omgevingsvergunning.

Niet minder werk door minder vergunningaanvragen
Het aantal vergunningaanvragen is sinds de invoering van de Wabo met 20% gedaald maar dit heeft geen invloed gehad op de benodigde capaciteit. De gemeente geefft als reden dat burgers nog met enige regelmaat vragen om vooroverleg. Ook worden er omgevingsvergunningen aangevraagd en, ondanks dat het voor sommige projecten niet nodig is, moeten die wel getoetst worden. Verder komt men vaak naar het gemeentehuis voor informatie over het vergunningsvrij bouwen.

In totaal zijn 370 vergunningen verleend. In de meeste gevallen (151) ging het om bouwaanvragen, gevolgd door aanvrage in relatie tot het milieu of sloopmeldingen.