Beuningen gaat besparen door trapliften gezamenlijk aan te besteden 

Foto:

Het college van B&W van de gemeente Beuningen heeft de gemeente Weert volmacht gegeven om op te treden als aanbestedende dienst bij de gezamenlijke aanbesteding van trapliften.Op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn gemeenten verplicht hun inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij het normale gebruik van de woning, het verplaatsen in en om de woning, het lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het resultaat van de compensatie.

Met het aanbieden van trapliften kan de gemeente invulling geven aan deze verplichting. De gemeente verwacht dat gezamenlijk inkopen zal leiden tot scherpere prijzen. Daarnaast is voor het inkopen specialistische kennis nodig van het product en de markt. Deze kennis is aanwezig bij de gemeente Weert. De regio Noord- en Midden Limburg waar de gemeente Weert onder valt heeft vier jaar geleden eenzelfde aanbesteding uitgevoerd. In september start zij met een nieuw aanbestedingstraject en heeft aangegeven dat regio Nijmegen waar Beuningen onder valt, mee kan doen. Voorwaarden zijn het geven van een volmacht en bijdragen in de kosten.

De raamovereenkomst bij deze aanbesteding wordt aangegaan voor vier jaar. De gemeenten moeten delen in de kosten van de aanbesteding. Voor de gemeente Beuningen komt dit neer op bijna  duizend euro. Op basis van de huidige prijzen verwacht de gemeente deze kosten na inzet van 1 tot 3 trapliften terugverdiend te hebben. In Beuningen zijn in 2012 vier trapliften verstrekt.