Geen toestemming voor wonen op industrieterreinen

Foto:

Het college van B&W in Beuningen stelt de raad voor om niet toe te staan dat er, naast de al bestaande woongelegenheid, wonen op industrieterreinen plaats vindt. Eventuele aanvragen hiertoe moeten geweigerd worden.Door de crisis staan relatief veel bedrijfspanden leeg. Hier op inhakend zijn er veel bedrijven die zich hebben gespecialiseerd als ‘dienstverleners voor antikraak’. De gemeente krijgt steeds vaker verzoeken van particulieren die zich als anti-kraak, tijdelijk in (bedrijfs)panden op industrieterreinen willen laten inschrijven.

De nieuwe Leegstandswet maakt het mogelijk om bedrijfspanden tijdelijk te verhuren. Als dit in strijd is met het bestemmingsplan, is er ook een tijdelijke omgevingsvergunning nodig voor een afwijking van het bestemmingsplan. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen heeft het college de vrijheid naar eigen inzicht een besluit te nemen. In het geval van wonen op industrieterreinen vraagt het college om een principiële uitspraak.

“Het wonen op een industrieterreiin brengt risico’s met zich mee”,  licht wethouder Piet de Klein toe. “Men overnacht er en mocht er iets gebeuren dan zijn wij wellicht niet op tijd het pand uit. Bovendien kan een tijdelijke vergunning ook gevolgen hebben voor de bedrijven. We moeten ervoor waken dat zo’n vergunning belemmerend of frustrerend werkt op de bedrijfsactiviteiten of doorgroei mogelijkheden.”