Subsidieverzoek Weurtse Tennis Club afgewezen

Foto:

De tennisclub heeft opdracht gegeven om voor ruim 6.600 euro de lavafundering aan te vullen. Een noodzakelijke ingreep voor als de club de banen voor tenniscompetities wilt gebruiken. Voor dit bedrag heeft de club subsidie aangevraagd bij de gemeente. Dit verzoek is afgewezen.Onlangs zijn werkzaamheden aan de tennisbanen van tennispark de Kamp in Weurt gestart. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de lavafundering onvoldoende is. Om de banen te mogen gebruiken voor de tenniscompetitie dienen deze gecertificieerd opgeleverd te worden. De kosten voor het aanbrengen van extra lava bedragen € 6.655,-. “Een bedrag dat zeer moeilijk op te hoesten is door onze vereniging”, schrijft de voorzitter van de club naar de gemeente.

In de jaren ’80 zijn de sportvelden en tennisbanen in de gemeente Beuningen geprivatiseerd. Nadat bleek dat verenigingen niet in staat waren om reserveringen te doen voor onderhoud en renovatie, is hier nieuw beleid voor afgesproken. Verenigingen kregen vanaf toen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de gemeente voor de investeringskosten voor renovaties.

De Weurtse tennisbanen zijn in 1996 in opdracht en onder toezicht van de vereniging aangelegd. Bij het vaststellen van het nieuwe beleid in 2000, heeft de gemeente aan alle
verenigingen een bedrag vergoed voor investeringen die zij
in voorafgaande jaren gedaan hadden. De gemeente vindt daarmee voldoende  verantwoordelijkheid genomen te hebben.

“Wij realiseren ons dat het een flinke tegenvaller is voor de vereniging”, laat wethouder Geert Hendriks weten. “Wij zouden het als gemeente veel sympathieker vinden om hier in tegemoet te komen maar, helaas is de financiële situatie zo dat we dat niet kunnen en ons aan de afspraken moeten houden.”