GroenLinks: Snel verbetering veiligheid snelfietspad

BEUNINGEN/NIJMEGEN – De snelfietspaden die worden en zijn aangelegd tussen Nijmegen en
Beuningen kunnen een enorme verbetering zijn voor het fietsverkeer
tussen beide gemeenten. Helaas zijn er nog problemen rondom de
veiligheid van de paden, constateren GroenLinks Nijmegen en GroenLinks
Beuningen.De partijen hebben vragen gesteld aan hun colleges. Pepijn Oomen, GroenLinks Nijmegen: “Naast snelheid en comfort moeten de paden volstrekt veilig zijn. Dat is nu nog niet voldoende.”

Sinds dit voorjaar is het snelfietspad Nijmegen-Beuningen geopend, een onderdeel van het robuuste snelfietspadennetwerk in onze regio waardoor het voor iedereen die minder dan ca. 7,5 kilometer moet reizen aantrekkelijker is de fiets te pakken dan een ander vervoersmiddel.

Ongelukken en veiligheid
Een tweede snelfietspad van Beuningen naar Lindenholt (dat wordt doorgetrokken naar campus Heyendaal) is in de maak. Er is echter een aantal knelpunten. Er zijn de afgelopen tijd meerdere ongelukken geweest en talloze bijna-ongelukken, zowel op het Nijmeegse als op het Beuningse deel van de paden. Concreet is dit op de route Beuningen-Nijmegen Hezelpoort bij de sluis Weurt, bij de Winselingseweg en de Havenweg. Bovendien voelen sommige fietsers zich op het Nijmeegse industriële deel van het pad in het donker niet veilig. Bij de route Beuningen-Lindenholt zijn er knelpunten bij de Wilhelminalaan, van Suchtelenstraat en Pieckelaan.

De fracties van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Beuningen hebben aan de colleges van B&W tegelijkertijd vragen hierover gesteld vanwege het sterke intergemeentelijke karakter van de paden. Frans Houben, GroenLinks Beuningen: “Een snel, comfortabel en veilig fietspad kan niet ophouden bij de gemeentegrens. We willen graag een integrale veiligheidscheck.” Verder bepleiten de partijen aanvullende maatregelen om kruisend autoverkeer af te remmen, als het aanleggen van drempels, ribbels of straatjuwelen.

Gerelateerd(e) bericht(en)
11-09-2013 Gemeente neemt extra maatregelen fietsoversteek
11-09-2013 Meisje van negen aangereden op snelfietsroute

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _