Buren voortaan ingelicht na inbraak

Foto:

De ervaring leert helaas dat inbrekers soms meerdere keren toeslaan in een bepaalde buurt. De huizen zijn hen immers bekend, net als de vluchtroutes. Dit maakt hun ‘werk’ gemakkelijker. De gemeente en de politie willen dit tegengaan door getroffen (buurt)bewoners goed te informeren, om zo een (volgende) inbraak te voorkomen.Burgemeester: inbraak is ingrijpend
Burgemeester Carol van Eert: “Een woninginbraak is een ingrijpende, vervelende gebeurtenis. Wat veel mensen niet weten is dat goed hang- en sluitwerk en andere preventieve maatregelen de kans op een inbraak sterk kunnen verkleinen. Hiermee kan een nieuwe inbraak voorkomen worden.”

Cijfers
In het eerste half jaar van 2012 vonden er 48 inbraken plaats in de gemeente Beuningen. In het eerste half jaar van 2013 is dit aantal opgelopen naar 66. Deze stijging is voor burgemeester van Eert en de politie aanleiding om sterk in te zetten op recherche na een inbraak en op inbraakpreventie. Op deze manier hopen zij de cijfers terug te dringen.

Brief met advies
Als er ergens is ingebroken, of zich een poging tot inbraak heeft voorgedaan, dan ontvangen de bewoner en de bewoners van de huizen eromheen voortaan een brief met informatie en tips om een inbraak te voorkomen.

Algemene voorlichting
Naast de brieven wordt er via social media en de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad gewezen op inbraakpreventie. Bijvoorbeeld in vakantieperiodes of tijdens feestdagen. In deze periodes wordt er namelijk relatief meer ingebroken. Voorbeelden van tips die gegeven worden: kies voor hang- en sluitwerk met het politiekeurmerk, licht buren in bij afwezigheid en meld niet op uw voicemail of social media dat u met vakantie bent. Meer tips zijn ook te vinden op www.politie.nl.