Unaniem akkoord voor Geertjesgolf en Voorhaven Winssen

Foto:

Het plan voor de zandwinning in Winssen, ook wel genoemd H-1 locatie en Voorhaven, is gisteren unaniem door de Beuningse gemeenteraad vastgesteld.Om de zandwinning in Winssen juridisch mogelijk te maken moest het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gedeeltelijk te worden herzien en moest een Milieueffectrapportage¬† gemaakt worden. Uit diverse onderzoeken (o.a. bodem, archeologie, geluid, lucht, water
en externe veiligheid) is gebleken dat er geen belemmeringen zijn.

Naast het bestemmingsplan op Beunings grondgebied moest ook een bestemmingsplan voor Druten gemaakt te worden omdat de voorhaven ook op hun grondgebied ligt. De gemeenteraad van Druten behandeld donderdag het bestemmingsplan.