Gesprek zonder alternatieven voor Generatiepark

Foto:

Woensdag 28  september heeft Léonie Overdijk,  projectontwikkelaar van
Stichting Generatiepark samen met de voorzitter van de stichting en de
projectleider van het buurtteam een gesprek gehad met wethouder Piet de
Klein. Doel van het gesprek was de mogelijkheden bekijken van andere
locaties dan het perceel op de hoek Kerkstraat/Leegstraat in  Winssen.
De delegatie was op zijn zachts gezegd teleurgesteld over de inbreng van
de wethouder.Geen voorstellen
“We zouden alternatieven gaan bespreken en hadden daarom op zijn minst enkele voorstellen verwacht”, zegt Léonie Overdijk. “Er kwam niet eens een kaartje tevoorschijn zodat we reëel aan te wijzen percelen konden bespreken. De wethouder kwam met slechts één suggestie en dat was dat we met het kerkbestuur konden praten over de mogelijkheden om het plan te verplaatsen naar de boomgaard. Dat is voor ons geen optie. De grond ligt daar laag waardoor er kwelwater staat. Het weghalen van de bomen, onderzoeken laten doen en de grond geschikt maken brengt kosten met zich mee die niet haalbaar zijn voor de stichting. Bovendien zijn er twee rapporten* waarin de aanbeveling gedaan wordt om het karakteristieke karakter rond de kerk te behouden.”

”We kregen tijdens het gesprek met wethouder De Klein ook het gevoel dat, als we niet meewerkten aan een alternatief, het hele project op voorhand niet door zou gaan. Dit terwijl dit perceel nog meegenomen zou worden en er als enige en niet haalbaar alternatief, de boomgaard genoemd werd.”

Ruimtelijke ordening, Welzijn en Financiën
De stichting benadrukt het jammer te vinden dat de twee andere wethouders, Geert Hendriks van Welzijn en Henk Plaizier van Financiën zich niet direct met het onderwerp bemoeien. “Het is niet alleen ruimtelijke ordening”, licht Léonie toe. “Wat wij met dit plan voor ogen hebben, heeft alles te maken met de participatiemaatschappij waar de laatste tijd zoveel over te doen is. In samenwerking met diverse organisaties, buurtbewoners en vrijwilligers hebben we een plan gemaakt dat bijdraagt aan verbondenheid, de bron om voor elkaar te zorgen. Dit kan gerealiseerd worden met toezeggingen van fondsen en subsidie van de Provincie en de gemeente hoeft geen uitgaven te doen. Zoiets moet de wethouder van Financiën toch aanspreken?”

Aantrekkelijk maken om leegloop tegen te gaan
De gemeente heeft geen middelen om dergelijke initiatieven financieel te steunen maar grond des te meer. Het plan om snel te ontwikkelen locaties in de verkoop te brengen hebben toch nog toe niet geresulteerd in daadwerkelijke verkoop van een van die locaties. “Wat wij ook als argument inbrengen”, zegt Léonie, “is dat er in Winssen veel ouderen wonen die naar het verzorgingshuis of ouderenwoningen vertrokken zijn. Er staan daardoor wel veel huizen leeg maar, die zijn te duur zijn voor onze jongeren. Winssen heeft behoefte aan goedkopere woningen zodat de jongeren hier kunnen blijven wonen. Die huizen hoeven niet op dit perceel gebouwd te worden. We willen ook voorzieningen en ons dorp aantrekkelijk maken zodat mensen van buitenaf ook interesse hebben om hier te komen wonen. De basisschool is van 220 kinderen naar 140 gegaan. We hebben mensen nodig die hier willen wonen om ook dat soort voorzieningen in stand te houden.”

Een half plan is geen plan
“Het plan is helemaal uitgedacht voor op deze locatie”, zegt  Léonie. “We hebben tijdens het maken van de plannen ook met de toekomstige gebruikers overleg gehad en ze gevraagd wat ze in de plannen terug wilden zien. De bewoners van Overmars geven aan dat ze blij zijn met een plek waar ze kunnen wandelen, de school wilt dolgraag buiten gymlessen kunnen geven en de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf hebben speelmogelijkheden voor de allerkleinsten op het verlanglijstje. En met al deze wensen is rekening gehouden. Het plan ‘past’ niet zomaar op een andere locatie want met het kiezen en plaatsen van de losse onderdelen is rekening gehouden met deze ligging. Zo is de speelplek voor de allerkleinsten achter in de hoek zodat ze niet snel bij de uitgang zijn. De locatie is allesbepalend of het een sluitend plan of een half plan is. Alle gebruikers zitten vlakbij deze locatie. Je wilt de ouderen niet heel eind laten lopen voordat ze bij het park zijn en ook voor kinderen is dit een veilig te bereiken plaats.”

Voor iedereen
Met het inrichten is voor ogen gehouden dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Minder validen, blinden, slechtzienden, alle groepen kunnen terecht. Met Overmars op steenworpafstand is gezorgd dat een wandelpad geschikt is voor rollator, scootmobiel en rolstoelen. Een lokaal groenbedrijf heeft een beplantingsplan gemaakt wat ook niet eenvoudig is. De beplanting moet aan bepaalde eisen  voldoen. Zo mag het niet giftig zijn of stekels bevatten en moet het duurzaam zijn. Er is een plan gemaakt waarbij er ieder seizoen iets bloeit of geurt. Dit laatste was ook een wens van de mensen die slechtziend zijn. Er is echt met alles rekening gehouden en dat maakt dat iedereen hier zo enthousiast is. Het is onvoorstelbaar dat de gemeente een zo goed doordacht en breed gedragen plan wat ze zo op het presenteerblaadje aangeboden wordt, niet zou helpen realiseren. ”

Visievorming gemeente

“De gemeente moet vooruit kijken en zich niet alleen blindstaren op wat de grond op zou kunnen brengen maar wat het project de Winssense bevolking gaat brengen. Wij willen ook best met het kerkbestuur in gesprek gaan voor een vervolg op dit plan. De boomgaard als verlengd wandelgebied van het park is goed inpasbaar. Als wandelgebied geschikt maken is veel minder ingrijpend dan het geschikt maken om speeltoestellen neer te zetten. Als het als wandelgebied ingericht wordt is het ook bespreekbaar hoe het onderhoud gedaan wordt. Maar dat zijn voor ons gesprekken voor in een volgende fase. Eerst moet het park gerealiseerd worden.”

Beleid maken en beleid uitvoeren
De gemeente heeft voor groenbeleid € 25.000 gereserveerd en heeft beleid op gebied van samenleving waar dit plan prima in past. Waar het vaak lastig is om vastgesteld beleid handen en voeten te geven is er hier juist sprake van een concreet helder en goed doordacht plan. Deze invulling is voor iedereen te begrijpen, alleen bij de gemeente Beuningen lijken ze daar nog tijd voor nodig te hebben.

* Structuurvisie Winssen en rapport Gelders Genootschap d.d. mei 2012.

Noot van de redactie:
Tijdens de raadsvergadering van 24 september jongstleden is toegezegd dat met de stichting naar alternatieve locaties gekeken zou worden. Ook de Kerkstraat/Leegstraat hoorde bij de alternatieven. Indien er uit het overleg overeenstemming bereikt werd zou het onderwerp niet terug in de raad komen. Op dit moment lijkt het erop dat dit onderwerp op de agenda komt.

Gerelateerd(e) bericht(en)
25-09-2013 CDA Beuningen: Initiatief Generatiepark Winssen verdient kans
25-09-2013 Hoek Leegstraat/Kerkpad nog bespreekbaar
20-09-2013 Geen generatiepark op hoek Leegstraat/Kerkpad
18-09-2013 Generatiepark Winssen aast op trapveldje
18-06-2013 Bouw groene hart Winssen: Komt van uitstel afstel?
29-04-2013 Duidelijke richtlijnen ontwikkellocaties nodig
05-04-2013 Gemeente gaat 15 locaties verkopen

21-06-2012 Geen beschermd dorpsgezicht voor Winssen
23-05-2012 Eindrapport Gelders Genootschap: Dorpshart Winssen beschermd dorpsgezicht

12-05-2011 Onderzoek groene dorpshart Winssen komt er toch
07-05-2011 PvdA komt met motie tegen onderzoek groene dorpshart Winssen
28-04-2011 Onderzoek waarden dorpshart Winssen uitbesteed

03-11-2010 Winssen blijft verdeeld over bouwplannen kerkbestuur
29-10-2010 Parochiebestuur nodigt Winssen uit voor het Groene hart
16-06-2010 Vaststellen structuurvisie Winssen aangehouden