Pauze werkzaamheden Beuningse uiterwaarden door kamsalamander 

Foto:

In de Beuningse Uiterwaarden moet de rivier meer ruimte krijgen om de doorstroming van de Waal te bevorderen. Eind juli is daarom gestart met het verwijderen van bomen en struiken. In een deel van de Beuningse Uiterwaarden leven kamsalamanders.Deze bijzonder beschermde soort trekt in de nazomer naar overwinteringsplekken op het land. Pas wanneer zij in het voorjaar weer hun voortplantingspoel opzoeken zal het grondwerk, in overleg met amfibieëndeskundigen worden opgestart.

Afronding werkzaamheden
Op 29 juli is gestart met het verwijderen van begroeiing in de stroombaan, de plek waar de rivier bij hoog water het hardst stroomt.  Het meeste werk is nu gedaan en de afronding zal plaats vinden in het voorjaar van 2014. De kapwerkzaamheden zijn afgerond. Het gekapte hout zal nog worden afgevoerd. Dit hout wordt ingezet voor groene energie.

Om te voorkomen dat gekapte bomen weer uitlopen, moeten de stobben worden gefreesd en het terrein worden geklepeld. Een deel van dit werk zal, net als de aanleg van Klimaatbuffer Beuningen, pas in het voorjaar van 2014 plaats vinden. De reden hiervoor is dat in een deel van de Beuningse Uiterwaarden kamsalamanders leven. Deze bijzonder beschermde soort trekt in de nazomer naar overwinteringsplekken op het land om vervolgens in het voorjaar weer hun voortplantingspoel op te zoeken. Daarom zal naar verwachting het grondwerk in het voorjaar van 2014, in overleg met amfibieëndeskundigen worden opgestart.

Klimaatbuffer
De Klimaatbuffer is een stukje geul dat gegraven wordt vooruit lopend op de aanleg van een 2,5 km lange geul. Deze geul zal in de toekomst als onderdeel van het project “Weelde in de Beuningse Uiterwaarden” aangelegd worden om bij hoogwater nog meer water te kunnen afvoeren. ARK Natuurontwikkeling realiseert de Klimaatbuffer. Het werk aan de Klimaatbuffer vindt aansluitend plaats op het grondwerk voor Stroomlijn. Dit betekent efficiënt werken op het gebied van rooiwerk en grondverzet: een win-win situatie dus.

Gekapte bomen in de Beuningse Uiterwaarden
p1180231

Foto salamander: Renee Posthuma