Woonlastendruk Beuningen behoort tot de hoogste

Foto:

De gemeente Beuningen heeft volgens het Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (COELO) een gemeentelijke woonlast van €
778,- per huishouden in 2013.Hierbij staat de gemeente Beuningen op de 336e plaats van op de rangordelijst (nummer 1 heeft de laagste lasten, in 2013 heeft Nederland 408 gemeenten).
De woonlast bestaat uit:
– de OZB,
– de rioolheffing,
– de afvalstoffenheffing en
– de kosten voor het afvoeren van het restafval.

Het college stelt voor om de OZB in 2013 met 3% te verhogen. In de meerjarenbegroting 2015 – 2017 wordt de OZB jaarlijks 3% verhoogd voor elk jaar. Daarnaast blijven de rioolheffing en de kosten voor het inzamelen van het afval in 2014 gelijk.

Totaal wordt de woonlastendruk in 2014 € 790,- per jaar per meerpersoonshuishouden. De stijging van de totale woonlastendruk is daarmee 1,5%. De gemeenteraad van Beuningen behandelt op dinsdag 12 november 2013 de programmabegroting 2014 – 2017.