Zwembad de Plons dreigt alsnog te verzuipen

Foto:

Uit een onderzoek dat op verzoek van de Beuningse gemeenteraad
uitgevoerd is, blijkt dat er geen gegadigden zijn om het zwembad na 1
mei 2015 te exploiteren.

In
de marktverkenning is naar een aantal partijen gezocht met een
aantoonbare ervaring op het gebied van exploiteren van een zwembad. Deze
partijen mochten na 1 mei 2015 de exploitatie van het bad doen voor de
periode van 5 jaar en tegen eigen risico en voor eigen rekening.

Geen subsidie
Een
andere belangrijke voorwaarde is, dat er geen gemeentelijke bijdrage
door de gemeente verstrekt zou worden. Eerder bedroeg deze
exploitatiebijdrage € 90.000 per jaar. Het contract met de huidige
exploitant loopt in 2015 af en de bijdrage wordt niet gecontinueerd.

De
partijen, die zijn benaderd zijn de huidige exploitant , Van Eenbergen
Holding BV,  Sportfondsen Nederland, LACO Recreatie en Optisport.
Allemaal hebben ze te kennen gegeven, dat zij afzien van exploitatie
zonder de financiële  bijdrage van de gemeente.

Het college houdt
vast aan het besluit om geen subsidie te verstrekken. Indien er geen
andere partijen zich melden om zonder de  subsidie de exploitatie op
zich te nemen, is het sluiten van het zwembad het gevolg.

Met de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in het vooruitzicht heeft het
zwembad ongewild al een nominatie tot verkiezingsitem binnen.