Weg vrij voor ambulancepost Beuningen

De bezwaren van een omwonende tegen de komst van de ambulancepost aan de Elsenpas in Beuningen zijn door het Beuningse college van B&W afgewezen.Volgens de omwonende verstoren de vertrekkende ambulances de rust en de melkproductie van het vee. De gemeente zegt geen onderzoeken te kennen waaruit blijkt dat sirenegebruik tot afname van de melkproductie bij koeien leidt. Naar verwachting zullen er 10 uitrukken per dag plaatsvinden en niet in alle gevallen is er sirenegebruik. Als er geen verkeer is die de ambulances kunnen hinderen worden er geen sirenes en zwaailampen gebruikt.

Ook zou de toename van het verkeer door de ambulances op het kruispunt Wilhelminalaan en Elsenpas ongewenst zijn. De bewoner stelt dat daar er dagelijks ‘bijna’ ongelukken plaatsvinden. De gemeente stelt dat dat de komst van de ambulancepost daar geen invloed op heeft. De chauffeurs van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) zijn goed en volledig opgeleid om adequaat te reageren op moeilijke verkeersomstandigheden.

Gerelateerd(e) bericht(en)
15-07-2013 Ambulancepost voor Beuningen aan de Elsenpas