Brandweer onderzoekt brandveiligheid woningen

Foto:

Inwoners uit de gemeente Beuningen, Druten en West Maas en Waal kunnen
de komende vijf weken bezoek krijgen van Twan van Mourik. Hij neemt
woningchecks af bij verschillende typen woningen in de verschillende
dorpen in de gemeenten. Op deze manier kan een beeld geschetst worden
van de situatie op het gebied van brandveiligheid. Naast de
brandveiligheid komt ook inbraakveiligheid kort aan bod.Twan van Mourik  is derdejaars student Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool Den Bosch en loopt stage bij de brandweer, cluster Maas en Waal. Hij voert een opdracht uit die heeft te maken met een project wat de brandweer landelijk voert: ‘Brandveilig Leven’.

In het project ‘Brandveilig Leven’ wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van branden en ongevallen. Met dit project werkt Brandweer Nederland aan een ‘Brandweer van de toekomst‘. Het hoofddoel van het landelijk project ‘Brandveilig Leven’ is bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid. Dit onderzoek is gericht op de realisering van bewustwording en gedragsverandering bij burgers in de wijk.

De student legitimeert zich als medewerker van de brandweer.