Beslist het college over Generatiepark?

Foto:

BEUNINGEN/WINSEN –  Dat komt vanavond aan de orde in de raadsvergadering.Stichting Generatiepark uit Winssen heeft het college gevraagd het perceel op de hoek Kerkpad/Leegstrraat te mogen kopen om het in te richten als generatiepark. Het college wees het voorstel af omdat het stuk grond tot een van de ontwikkellocaties behoort. De verkoop zou niet overeenkomstig zijn met dat besluit en de financiële uitgangspunten die daarbij zijn vastgesteld.

In de raadsvergadering van  september is de stichting verzocht om eens met andere partijen (hier werd naar later bleek, alleen de kerk mee bedoeld) te gaan praten. In een gesprek met wethouder Piet de Klein werd duidelijk dat alleen de boomgaard bij en van de kerk, als alternatief aangedragen werd.

Léonie Overdijk, projectontwikkelaar van de stichting, zegt met het kerkbestuur gesproken te hebben maar dat de boomgaard geen alternatief is. Als het park op de door de stichting genoemde lokatie gerealiseerd is, dan zou de boomgaard een mooie uitbreiding zijn van het wandelgedeelte. De vrijwilligers van de stichting willen het dan ook onderhouden. Maar, dat zou fase twee van het project zijn, aldus Léonie.

De vraag aan het college of het college bevoegd is om alsnog zelf over de toewijzing van de locatie te beslissen is door twee wethouders afgedaan met de mededeling dat ze niet vooruit willen lopen op wat vanavond in de raadsvergadeing besproken wordt.

U kunt de raadsvergadering volgen  via de website van de gemeente Beuningen: gemeentebestuur.beuningen.nl.

Gerelateerd(e) bericht(en)
30-09-2013 Gesprek zonder altnernatieven
25-09-2013 CDA Beuningen: Initiatief Generatiepark Winssen verdient kans
25-09-2013 Hoek Leegstraat/Kerkpad nog bespreekbaar
20-09-2013 Geen generatiepark op hoek Leegstraat/Kerkpad
18-09-2013 Generatiepark Winssen aast op trapveldje