Beuningse jaarrekening wordt toiletpapier

Foto:

Het college van B&W van de gemeente Beuningen stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het afsluiten van een nieuw overeenkomst voor het vernietigen van het kantoorpapier. Middels een recycleproces komt het papier terug op het gemeentehuis als hygiënepapier.Het contract met de huidige papiervernietigingsbedrijf loopt op 31 oktober 2013 af. Door 4 papiervernietigingsbedrijven is een offerte uitgebracht waarbij De Graaf Security de goedkoopste aanbieder bleek.

“Het bedrijf biedt tevens een interessant duurzaamheidsconcept Paper for Paper”, aldus wethouder Henk Plaizier. “Dit is een recycleproces dat uit twee stappen bestaat. Wij leveren kantoorpapier aan dat vernietigd wordt volgens de strengste vernietigingsnormen. Het geleverde kantoorpapier wordt gebruikt als grondstof voor hygiënepapier (papieren handdoekjes en toiletpapier) dat weer met korting aan ons geleverd wordt. Door het afsluiten van de overeenkomst Paper for Paper draagt de gemeente bij aan de doelstelling om duurzaam te ondernemen.”

http://www.youtube.com/watch?v=qFCmYFHdIsw