Dave Preijers lijsttrekker CDA Beuningen

Foto:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA Beuningen op 23 oktober
jl. is Dave Preijers gekozen als lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Dave is zeer vereerd om lijsttrekker te mogen
zijn voor het CDA in Beuningen. “Het is fijn het vertrouwen van de
leden en het  bestuur te krijgen”, aldus Preijers.Dave Preijers is 56 jaar oud en geboren in Vlissingen. Hij heeft 35 jaar in Beuningen gewoond, waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. In 2004 is hij met zijn gezin naar Ewijk verhuisd. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen van 28 en 25 jaar. Preijers is werkzaam als projectmanager bij de Belastingdienst.

Dave Preijers is vanaf 2006 actief voor het CDA Beuningen. Hij werd toen lid van de commissie Ruimte. In 2011 volgde hij Hilko Mak als raadslid op, die tot burgemeester werd benoemd in de gemeente Deurne. Zijn motto voor de komende raadsperiode is: durf te kiezen!

In de komende jaren is de financiële positie van de gemeente Beuningen niet rooskleurig. De rente en aflossing die betaald moeten worden door het verlies op de zandwinning van de Beuningse Plas en het tekort van het grondbedrijf drukken nog lange tijd op de begroting van de gemeente. Daarnaast komen in 2015 grote extra taken op de gemeente af. Kortom, er moeten keuzes worden gemaakt. In het zoeken naar het juiste evenwicht tussen enerzijds het financiële huishoudboekje op orde en anderzijds het doen van de noodzakelijke uitgaven, zullen die keuzes soms moeilijk zijn. Maar het CDA  Beuningen is een partij die, ook in moeilijke tijden, verantwoordelijkheid durft te nemen en daarvoor ook verantwoordelijkheid af wil leggen.

Preijers heeft als ambitie uitgesproken minimaal 3 zetels te halen. Hij is er van overtuigd dat dat met hulp en steun van de kiezer zeker moet lukken. Hij kan niet wachten om samen met de leden en fractie van het CDA campagne te voeren met een helder en compact programma op weg naar een mooie verkiezingsuitslag op 19 maart 2014.

UPDATE: 20-01-2014 Fons Mentink lijsttrekker CDA Beuningen