Beuningen legt regels nieuwe Drank- en Horecawet vast

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel voor de verordening gewijzigde Drank- en Horecawet klaar. In de nieuwe wet dat al per 1 januari van dit jaar in is gegaan, is de burgemeester voortaan verantwoordelijk.Acht gemeenten uit de regio werkten samen aan het opstellen van de regels. “Het is belangrijk om samen met de omliggende gemeenten uniforme afspraken te maken”, zegt Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Beuningen. “Daarmee voorkomen we dat jongeren de maatregelen in de ene woonplaats of gemeente kunnen ontlopen door horecagelegenheden of verkooppunten in een naastgelegen woonplaats te bezoeken. Omdat we voor de handhaving een regionale pool, met voor de handhaving gercertificeerde Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) willen inzetten, is het ook daarvoor belangrijk dat de regels en tijden overal hetzelfde zijn.”

Gemeente verantwoordelijk voor toezicht
Tot 1 januari 2013 was de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit belast met het toezicht op naleving van de wet. Daarna werd de gemeente hiervoor verantwoordelijk en verplicht om voor 1 januari 2014 de regels hiervoor vast te stellen. Dit laatste gebeurt in de raadsvergadering van 19 november aanstaande.

Oneerlijke concurrentie
Om oneerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële horecabedrijven tegen te gaan zijn ook regels voor paracommerciële instellingen (denk aan sportclubs, jongerenverenigingen en dorpshuizen) vastgesteld. Hierbij gaat het om schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloft en partijen) en bijeenkomsten voor personen die niet bij de instelling betrokken zijn.

Geen happy hours
De gemeente heeft ook de bevoegdheid om zich te richten op alcoholmatiging bij vooral jongeren. Dit kan door alcoholverstrekking te beperken in bepaalde inrichtingen, delen van de gemeente of tijden. Ook kunnen toegangsleeftijden en/of een verbod op prijsacties ingesteld worden. “In Beuningen en de omliggende gemeenten hebben we al nergens happy hours, en die worden ook niet toegestaan”,  geeft de burgemeester als voorbeeld.

Three strikes out
De burgemeester is ook bevoegd om een tijdelijk alcoholverkoopverbod aan winkels en slijteren op te leggen als drie keer vastgesteld is dat alcohol aan jongeren onder de 16 hebben verkocht. Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze leeftijdsgrens opgehoogd naar 18 jaar. “Voor veel jongeren die in deze periode 16 worden zal dit als onrechtvaardig gezien worden”, zegt burgemeester Van Eert. “Dat is best te begrijpen maar het belangrijkste is in te zien dat drank bij jongeren een normale ontwikkeling van de hersenen belemmert en er voor blijvende hersenschade kan zorgen. We zijn als gemeente ook blij dat alle betrokken partijen waar wij eerder dit jaar mee in gesprek zijn gegaan, dit beamen en iedereen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet.”

Boete
Niet alleen de sportclubs, verenigingen en winkeliers hebben met de regels en sancties te maken. Behalve de verstrekker zijn ook de jongeren verantwoordelijk en kunnen zelf een boete van 45 euro krijgen als zij in het openbaar alcohol bij zich hebben.

Gerelateer(d)e bericht(en)
12-03-2013 Afgelopen met ‘drinken om dronken te worden’  (TIP!)