Zorgen over sluis bij Weurt 

Foto:

De gemeente Beuningen heeft minister Melanie Schultz, hoofd van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) per brief verzocht de gevolgen in beeld te brengen van de wijziging van de 24-uurs bediening van de sluis bij Weurt.De wijziging kan gevolgen hebben voor de lokale geluidhinder, de lokale luchtkwaliteit en de lokale economie, zo stelt het college.

De minister dient een bezuiniging door te voeren op de taken van RWS. Een deel van de bezuiniging wordt gerealiseerd door versobering van de bediening van sluizen en bruggen, zo ook die bij Weurt. De gevolgen hiervan voor de leefomgeving van Weurt zijn volgens het college niet door het ministerie beschouwd.

“De wijziging van de 24-uurs opening kan leiden tot extra maatregelen die de gemeente moet uitvoeren en betalen, omdat de omgevingskwaliteit verslechtert”, legt wethouder Piet de Klein uit. “Wij verzoeken de minister in de brief aan te geven welke mogelijkheden zij ziet om te voorkomen dat de gemeente Beuningen en haar inwoners voor deze kosten moeten zorgdragen.”

Gerelateer(d)e bericht(en)
10-07-2013 Langere wachttijden scheepvaart sluis Weurt