50 jaar Dameskoor St. Andreas Weurt

Foto:

Op 17 november a.s. viert het dameskoor van de St. Andreaskerk uit Weurt haar 50 jarig jubileum. Het koor bestaat nog maar uit 13 leden maar, “niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt”, volgens de dirigent!We proberen steeds luister bij te zetten bij verschillende gelegenheden zoals jubilea, uitvaart, zonnebloemviering en eens per maand de zaterdagavondviering. Daarnaast ook tijdens kerst- paas- en pinkstervieringen.

Het koor straalt gezelligheid, saamhorigheid en energie uit; bij lief en leed zijn we er voor elkaar! April jongsteleden hebben we ons jaarlijks uitstapje gemaakt in het teken van ons 50 jarig bestaan; een feestelijke goed verzorgde dag. Twee dames werden gehuldigd voor hun 12 ½ jarige inzet. Lies Peters als voorzitter en Truus Mulder als penningmeester; een oorkonde en bloemetje waard!

Ons koor wordt alweer 12 ½ enthousiast en kundig geleid door Wil Marcus, dirigent, en nog meer jaren zorgt Ans Rademakers, onze vaste  organiste, voor de begeleiding.

Al met al een standvastig koor alleen, we zouden graag nog dames in ons koor willen verwelkomen die graag zingen bij bovengenoemde gelegenheden. Iedere woensdagmiddag repeteren we in de basisschool van 13.45 tot 15 uur.

Zondag 17 november zingen wij om 9.30 uur de Heilige Mis, waarna iedereen in de pastorie van harte welkom is voor een gezellig samenzijn met ons koor.

Tot ziens op 17 november.

Bestuur Dameskoor