Werkzaamheden Warmtenet vanuit ARN

Vanaf 2015 zal ARN via een regionaal warmtenet een grote hoeveelheid (rest)warmte leveren voor de verwarming van circa 14.000 woningen en bedrijven in de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. De eerste werkzaamheden voor de aanleg van dit warmtenet zijn in volle gang.Een warmtenet is een infrastructuur van ondergrondse pijpleidingen die aanbieders van warmte verbindt met warmtevragers. Warmtevoorziening via een warmtenet in plaats van door HR-gasketels zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van CO2. Het warmtenet start vanuit de ARN in Weurt. De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang.

Kapwerkzaamheden
Om de warmteleiding te kunnen leggen is het noodzakelijk werkruimte vrij te maken op de kruising van de Nieuwe Pieckelaan met de Jonkerstraat te Beuningen. Hierdoor wordt de aanwezige bosschage weggehaald. Na afloop van de werkzaamheden worden naast bosplantsoen ook twee keer drie eikenbomen teruggeplaatst worden. Donderdag 31 oktober wordt gestart met het rooien.