Grote opkomst ouderavond Sociale Media/Cyberpesten

Op maandag 28 oktober, organiseerde de Basisschool De Dromedaris in
samenwerking met de gemeente Beuningen (Centrum voor Jeugd en Gezin) een
ouderavond over Sociale Media/Cyberpesten. Uit de grote opkomst bleek grote betrokkenheid van de ouders. Ook het team van de Dromedaris was bij deze avond aanwezig.Kinderen doen al heel vroeg hun intrede in de wereld van Sociale Media. Ze zijn razendsnel en weten vaak meer dan hun ouders.  En toch hebben ze de ouders hard nodig om bewust en kritisch in deze online wereld te vertoeven.

De week voorafgaande aan de ouderavond, hadden de kinderen van groep 7 en 8 reeds reeds een les Sociale Media/Cyberpesten gekregen en de reacties van de kinderen waren erg leuk. Het is een onderwerp waar ze veel mee bezig zijn en in geinteresseerd zijn.

Stefan Stevens (beleidsmedewerker CJG, www.cjgbeuningen.nl) leidde de avond in met het advies om vooral met je kind te communiceren en ook van je kind te leren.

Natascha Jellema (Mediacoach, www.dtes.nl) presenteerde daarna de ouderavond over Sociale Media en ging in op alle facetten die ouders kunnen tegenkomen bij het gebruik van Sociale Media. Ook kon ze de ouders vertellen (door de lessen die ze had gegeven aan groep 7/8) hoe actief de kinderen van groep 7/8 op Sociale Media waren en welke sites vooral populair zijn.  De wereld van games werd belicht en natuurlijk werd het onderwerp cyberpesten aangesneden.

b39r69bwgat2vsblr474yr52x

j01nijgl4v1c9voa1xv5ark2x

Bron: www.dtes.nl