Toezicht op zwemwater leidt tot ‘Tom Tom effect’

“Het ‘TomTom effect’ kan optreden als er toezicht aanwezig is op
aangewezen zwemlocaties. Wie 100% vertrouwt op zijn TomTom ontwikkelt
geen oriëntatievermogen”, aldus collegevoorzitter Jan ten Hoopen van
Actal (Adviescollege toetsing regeldruk).Afgelopen zomer leek het aantal verdrinkingsdoden in zee en binnenwateren fors te zijn gestegen. De roep om meer toezicht is dan direct hoorbaar. In verband met de nieuwe zwemwaterwet die door de Rijksoverheid wordt opgesteld, heeft RGV – exploitant van twintig dagrecreatiegebieden in Gelderland met ruim vijf miljoen bezoekers op jaarbasis – een onderzoek laten uitvoeren door Crisislab en professor Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen. De rapportage geeft duidelijkheid over het toezicht op zwemwater. Actal heeft dit signaal opgepakt en heeft op basis hiervan een advies uitgebracht.

Geen verplicht toezicht
De overheid kan burgers beter informeren over de risico’s die zij lopen met zwemmen in oppervlaktewater zoals ook bij de zwemwaterkwaliteit gebeurt. Dit concludeert Actal in zijn advies over onnodige veiligheidseisen voor zwemmen in oppervlaktewater. Actal heeft dit advies onlangs gestuurd naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Om buitenwater als zwemlocatie te mogen gebruiken hebben ondernemers toestemming van de provincie nodig. Zo zijn ook alle meren op de recreatiegebieden van RGV (waaronder de Groene Heuvels bij Ewijk) aangewezen als zwemlocatie. De provincie controleert aangewezen zwemlocaties jaarlijks op de veiligheidseisen. Jan ten Hoopen van Actal: “Er is al tien jaar lang geen sprake van een structurele toename van het aantal verdrinkingsdoden. Geen reden dus voor aanvullende veiligheidsmaatregelen”.

Blij met advies
“Één van de discussies die RGV zorgen baarde, is die over het al dan niet verplicht toezicht op zwemwater. Het is voor ons onmogelijk om op iedere locatie meerdere strandwachten in te zetten. Sommige recreatiegebieden zoals Bussloo zijn erg groot. Er zijn altijd delen die niet te zien zijn vanaf de kant. 100% veiligheid kunnen wij dus nooit bieden. Daarnaast is onze ervaring dat de uitgezette ballenlijnen voor voldoende bewustwording zorgen bij zwemmers.

Naar ons idee is het ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te zwemmen, zo zijn ouders zelf primair verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen. In de praktijk werkt dit op de RGV recreatiegebieden, waar geen strandwachten of reddingsbrigades, prima. We zijn blij dat Actal dit nu ook heeft geconcludeerd en het advies geeft aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om geen onnodige veiligheidseisen te nemen voor zwemmen in oppervlakte water”,  aldus RGV directeur Erik Droogh.